کسب لوح زرین واحد مشتری مدار سال 1400

1400/10/19
کسب لوح  زرین واحد مشتری مدار سال 1400

افتخاری است که اعلام کنیم شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران موفق به کسب لوح زرین دومین دوره جشنواره 100 واحد مشتری مدار سال 1400 گردید. کسب این نشان بار مسئولیت سنگینی را برعهده ما گذاشته تا تلاش های خود جهت کسب رضایت مصرف کننده، ارائه خدمات و پاسخگویی به مشتریان را افزایش داده و سرلوحه قراردادن رضایت مشتری در کسب و کار خود، بتوانیم توسعه ای پایدار و حرکتی رو به جلو را برای خود رقم بزنیم.