نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان - 1400

1400/11/30
نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان - 1400

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان در بهمن ماه سال 1400 با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی به وسیله تولیدات داخلی برپا شد و شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران با هدف معرفیهرچه بیشتر محصولات خود در استان اصفهان با مشارکت شرکت آذین کالای مهر در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.